CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Giao thông, môi trường và đô thị Chí Linh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương sở hữu

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Giao thông, môi trường và đô thị Chí Linh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương sở hữu

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Giao thông, môi trường và đô thị Chí Linh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương sở hữu được tổ chức vào hồi 09h30’ ngày 17/05/2019 như sau:

1.      Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

171.800

cổ phần

2.      Mệnh giá:

10.000

đồng/cổ phần

3.      Giá khởi điểm:

11.300

đồng/cổ phần

4.      Tổng số lượng NĐT đăng kí tham gia:

34

Nhà đầu tư

5.      Tổng khối lượng đăng kí mua:

1.285.800

cổ phần

6.      Tổng số NĐT đã đặt giá:

34

Nhà đầu tư

7.      Giá trúng cao nhất:

55.000

đồng/cổ phần

8.      Giá trúng thấp nhất:

14.300

đồng/cổ phần

9.      Giá trúng bình quân:

27.232

đồng/cổ phần

10.    Số lượng NĐT trúng đấu giá:

11

NĐT

11.    Số lượng NĐT không trúng đấu giá:

23

NĐT

12.    Số lượng NĐT vi phạm quy chế:

00

NĐT

13.    Tổng khối lượng cổ phần bán được:

171.800

cổ phần

14.    Khối lượng cổ phần còn lại:

00

cổ phần

15.    Tổng giá trị cổ phần bán được:

4.678.500.000

đồng

16.    Thời gian nộp tiền trúng đấu giá:

Từ 08h30 ngày 18/05/2019 đến 16h00 ngày 24/05/2019

17.    Thời gian nhận lại tiền đặt cọc:

Từ 14h00 ngày 20/05/2019 đến 16h00 ngày 24/05/2019