CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

Liên hệ

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA (IRS)

Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (+84.4) 3 944 6666 - Fax: (+84.4) 3 944 6969. | Email : contact@irs.com.vn
Website: www.irs.com.vn | fanpage: facebook.com/chungkhoanirs

  • Phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp - Máy lẻ: 999, 998, 992
  • Phòng Dịch vụ Chứng Khoán - Máy lẻ:  222, 289, 269, 229, 224, 789, 268, 266 (Quỹ)
  • Phòng Marketing - Máy lẻ: 886
  • Phòng Kế toán - Máy lẻ: 555, 557, 552, 551, 558,
  • Phòng IT - Máy lẻ: 333, 336, 338
  • Phòng Hành chính Nhân sự - Máy lẻ: 606, 604, 605
  • Phòng Tư vấn & Chăm sóc Khách hàng - Máy lẻ: 141, 144, 142, 145, 146, 225, 226, 228.