CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA UBND TỈNH THÁI BÌNH TẠI CTCP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA UBND TỈNH THÁI BÌNH TẠI CTCP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA UBND TỈNH THÁI BÌNH TẠI

CTCP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

1. Tên doanh nghiệp:

    CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 109E, Lý Bôn, TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

- Ngành nghề kinh doanh chính: Cung cấp dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại;…

2. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần: 62.782.590.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ bảy trăm tám mươi hai triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng)

3. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

- Số lượng cổ phần chào bán: 4.586.959 cổ phần

- Mệnh giá cổ phần chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 13.143 đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phần NĐT nước ngoài được phép mua: 4.586.959 cổ phần

4. Tổ chức tư vấn bán đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

5. Thời gian làm thủ tục đăng ký đấu giá:

+ Thòi gian: từ 8h00 ngày 31/5/2019 đến 15h30 ngày 21/6/2019 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc).

+ Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế.

6. Thời gian, địa điểm nhận phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 26/6/2019;

+ Địa điểm: tại các đại lý đấu giá công bố trong quy chế;

7. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

  - Thời gian: 08h30 ngày 28 tháng 06 năm 2019

  - Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

  - Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mọi thông tin tham khảo tại website: https://www.hnx.vn/vi-vn/

Tập tin đính kèm

 1.   Quy che dau gia_thoai von
 2.   Bản công bố thông tin
 3.  BCTC năm 2018
 4.  Điều lệ
 5.  Giấy CNDKDN
 6.  Giấy xác nhận
 7.  QĐ 1145 của UBND tỉnh Thái Bình
 8.  QĐ 1398 của UBND tỉnh Thái Bình
 9.  Mau don tham du dau gia
10.  Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia