CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN HÌNH DO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH SỞ HỮU

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN HÌNH DO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH SỞ HỮU

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN HÌNH

DO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH SỞ HỮU

1. Tên tổ chức thoái vốn: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Địa chỉ trụ sở chính: 51 Ngô Quyền, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

2. Tên tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN HÌNH (TEKCAST)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Thi sách, P. Ngô Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

   Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành văn hóa, điện ảnh, phát thanh truyền hình; Tư vấn thiết kế, lắp đặt hệ thống thiết bị âm thanh, ánh sáng cho nhà hát, trường quay, bảo tàng; Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch.....

3. Vốn điều lệ của TEKCAST: 83.127.930.000 đồng

4. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

- Số lượng cổ phần chào bán: 1.745.093 cổ phần

- Mệnh giá cổ phần chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 12.800 đồng/cổ phần

5. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

    Địa chỉ : Số 02 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

6. Thời gian cung cấp bản Công bố thông tin, Đơn đăng ký đấu giá: Từ ngày 29/11/2018 đến chậm nhất 15h30 ngày 19/12/2018 (Sáng từ 08h00 đến 12h00; Chiều từ 13h00 đến 17h00, các ngày làm việc) tại: Các Đại lý đấu giá công bố trong Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành. 

7. Thời gian nộp đơn đăng ký và tiền đặt cọc: Từ ngày 29/11/2018 đến chậm nhất 15h30 ngày 19/12/2018 (Sáng từ 08h00 đến 12h00; Chiều từ 13h00 đến 17h00, các ngày làm việc) tại: Các Đại lý đấu giá công bố trong Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

8. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:

  - Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu: Chậm nhất 16h00 ngày 24/12/2018

  - Gửi qua bưu điện: Chậm nhất 16h00 ngày 24/12/2018

9. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

  - Thời gian: 10h00 ngày 26 tháng 12 năm 2018

  - Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

  - Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin chi tiết tại website: https://www.hnx.vn/vi-vn/

Tập tin đính kèm: 

 1.   Quy che dau gia_CTCP Cong nghe va Truyen hinh
 2.   Ban CBTT
 3.  Phe duyet phuong an
 4.  Xac nhan so cp
 5.  BCTC 2016
 6.  BCTC 2017
 7.  Dieu le
 8.  Mau ho so dang ky
 9.  Danh sach cac Dai ly dau gia_CTCP Cong nghe va Truyen hinh