CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương sở hữu

Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương sở hữu

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia xin thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương sở hữu được tổ chức vào hồi 08h00’ ngày 23/10/2019 như sau:

1.      Tổng số lượng cổ phần chào bán:                                                                    352.900       cổ phần
2.      Mệnh giá:                                                                                                           10.000        đồng/cổ phần
3.      Giá khởi điểm:                                                                                                   17.800        đồng/cổ phần
4.      Tổng số lượng NĐT đăng ký tham gia:                                                                    04        Nhà đầu tư
5.      Tổng khối lượng đăng ký mua:                                                                     1.411.600        cổ phần
6.      Tổng số NĐT đã đặt giá:                                                                                           04        Nhà đầu tư
7.      Giá trúng cao nhất:                                                                                             18.000        đồng/cổ phần
8.      Giá trúng thấp nhất:                                                                                            17.900        đồng/cổ phần
9.      Giá trúng bình quân:                                                                                           17.938        đồng/cổ phần
10.    Số lượng NĐT trúng giá:                                                                                           02        Nhà đầu tư
11.    Số lượng NĐT không trúng giá:                                                                                02        Nhà đầu tư
12.    Số lượng NĐT vi phạm quy chế:                                                                               00        Nhà đầu tư
13.    Tổng khối lượng cổ phần bán được:                                                                 352.900        cổ phần
14.    Khối lượng cổ phần còn lại:                                                                                      00        cổ phần
15.    Tổng giá trị cổ phần bán được:                                                               6.330.510.000        đồng
16.    Thời gian nộp tiền trúng giá:                                                           Từ 08h30 ngày 24/10/2019 đến 16h00 ngày 30/10/2019
17.    Thời gian nhận lại tiền đặt cọc:                                                       Từ 13h00 ngày 24/10/2019 đến 16h00 ngày 30/10/2019