CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CTCP GIAO THÔNG, MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ CHÍ LINH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG SỞ HỮU

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CTCP GIAO THÔNG, MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ CHÍ LINH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG SỞ HỮU

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CTCP GIAO THÔNG, MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ CHÍ LINH

DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG SỞ HỮU

1. Tên doanh nghiệp:

    CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG, MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ CHÍ LINH

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 04, phố Thái Học 2, P. Sao Đỏ, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương

- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Quản lý, khai thác công viên, quảng trường, mua bán cây xanh bóng mát, cây công trình; Cung cấp dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại;…

2. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần: 8.181.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ một trăm tám mươi mốt triệu đồng )

3. Cổ phần chào bán thông qua chào bán cạnh tranh:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

- Số lượng cổ phần chào bán: 128.800 cổ phần

- Mệnh giá cổ phần chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 15.100 đồng/cổ phần

4. Tổ chức chào bán cạnh tranh: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

    Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

5. Thời gian cung cấp đơn đăng ký chào bán cạnh tranh: Từ ngày 12/07/2019 đến chậm nhất 16h00’ ngày 26/07/2019 (Sáng từ 08h30’ đến 11h45’; Chiều từ 13h00’ đến 17h00’, các ngày làm việc) tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

6. Thời gian nộp đơn đăng ký và tiền đặt cọc: Từ ngày 12/07/2019 đến chậm nhất 16h00’ ngày 26/07/2019 (Sáng từ 08h30’ đến 11h45’; Chiều từ 13h00’ đến 17h00’, các ngày làm việc) tại trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

7. Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

  - Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu hoặc gửi qua bưu điện đến CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia: Chậm nhất 16h00’ ngày 01/08/2019 (Sáng từ 08h30’ đến 11h45’; Chiều từ 13h00’ đến 17h00’ các ngày làm việc);

  - Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại CTCP Giao thông, môi trường và đô thị Chí Linh: Từ 08h30’ đến 09h30’ ngày 02/08/2019.

8. Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:

  - Thời gian: 09h30’ ngày 02 tháng 08 năm 2019

  - Địa điểm: Công ty cổ phần Giao thông, môi trường và đô thị Chí Linh

  - Địa chỉ: Số 04, phố Thái Học 2, P. Sao Đỏ, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Mọi thông tin tham khảo tại website: http://www.irs.com.vn/tin-dau-gia

Tập tin đính kèm

 1.   Ban CBTT chao ban canh tranh
 2.   QD ve viec chao ban canh tranh
 3.  QD phe duyet phuong an
 4.  Quy che chao ban canh tranh
 5.  Giay CNDKDN
 6.  CV dinh chinh so lieu BCTC kiem toan 2017
 7.  Dieu le
 8.  BCTC kiem toan 2017
 9.  BCTC kiem toan 2018
10.  CV xac nhan co phan NN so huu
11.  Ho so dang ky