CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Quảng Trị

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Quảng Trị

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Quảng Trị được tổ chức vào hồi 14h00’ ngày 03/04/2019 như sau:

1.      Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

110.800

cổ phần

2.      Mệnh giá:

10.000

đồng/cổ phần

3.      Giá khởi điểm:

18.160

đồng/cổ phần

4.      Tổng số lượng NĐT đăng kí tham gia:

05

Nhà đầu tư

5.      Tổng khối lượng đăng kí mua:

221.600

cổ phần

6.      Tổng số NĐT đã đặt giá:

05

Nhà đầu tư

7.      Giá trúng cao nhất:

24.100

đồng/cổ phần

8.      Giá trúng thấp nhất:

18.500

đồng/cổ phần

9.      Giá trúng bình quân:

20.617

đồng/cổ phần

10.    Số lượng NĐT trúng đấu giá:

04

NĐT

11.    Tổng khối lượng cổ phần bán được:

110.800

cổ phần

12.    Khối lượng cổ phần còn lại:

00

cổ phần

13.    Tổng giá trị cổ phần bán được:

2.284.380.000

đồng

14.    Thời gian nộp tiền trúng đấu giá:

Từ 08h30 ngày 04/04/2019 đến 16h00 ngày 10/04/2019

15.    Thời gian nhận lại tiền đặt cọc:

Từ 14h00 ngày 04/04/2019 đến 16h00 ngày 10/04/2019